Compliance

[ kəmˈplaɪəns ]

E-sia Compliance. En webbtjänst för egenkontroll som hjälper företag, kommunala verksamheter och stiftelser efterleva lagar, förordningar och certifieringskrav.
Läs mer
Kontakt

E-sia Compliance.
Gör rätt på ett enklare sätt.

Att efterleva regulatoriska krav från myndigheter men även krav och förväntningar från kunder kan vara en utmaning för många företag och organisationer.

E-sia Compliance är en säker, intuitiv och användarvänlig webbaserad lösning som förkortar vägen mot compliance. Det är en lösning som erbjuder kontroll, trygghet och kontinuitet i verksamheten. I vardagen och vid krishantering.

E-sia Compliance erbjuder möjlighet till digital egenkontroll inom följande kravområden:

Lagkrav

 • Arbetsmiljö

 • GDPR

 • Livsmedelsäkerhet

 • Miljö

 • Systematiskt Brandskyddsarbete, SBA

Certifieringskrav

 • ATEX

 • IP Livsmedel

 • ISO

 • SDVH

Service och övriga krav

 • Uppföljning och rapportering i samband med serviceåtaganden

 • Registrerings-, rapporterings- och hållbarhetskrav som berör företag och stiftelser

Varför E-sia?

E-sia hjälper företag, organisationer, kommunala verksamheter och stiftelser i sitt arbete inom egenkontroll och compliance. Vi erbjuder den webbaserade lösningen E-sia Compliance med tillhörande tjänster såsom utbildning, användarsupport och teknisk systemsupport.

Vi investerar fortlöpande i vidareutveckling av våra lösningar och kringtjänster.

Vi är en långsiktig affärspartner som förenklar vardagen för våra kunder.

E-sia multiple devices

Vårt nätverk av återförsäljare

E-sia är ett nischat företag med ett växande nätverk av återförsäljare runtom i Sverige.

Säljer ni tjänster och har behov av ett digitalt verktyg? Bli återförsäljare!

Kontakta oss för mer information