Arbetsmiljö

Arbetsgivarens skyldigheter

Varje arbetsgivare är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Om det finns minst 10 arbetstagare i verksamheten så finns det krav på skriftlig dokumentation, till exempel för arbetsmiljöpolicy, rutiner och uppgiftsfördelning. Årlig uppföljning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerat är också ett krav.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är lagstadgat och ska bedrivas på varje arbetsplats. Den omfattar alla förhållanden på arbetsplatsen såsom sociala, organisatoriska och fysiska förhållanden. Företaget ska visa att lokaler uppfyller gällande lagkrav och att verksamheten genomför ett rutin-, kontroll och uppföljningsarbete för att förbättra arbetsmiljön. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön.

Rätt verktyg för enkelhet och transparens

Rutinerna och dokumentation ska utformas så att arbetstagarna på ett begripligt sätt kan se hur verksamheten arbetar med olika typer av hantering som är kopplade till arbetsmiljöarbetet. Med E-sia Compliance kan du bygga verksamhetsunika system för digital egenkontroll anpassat efter ert arbete med arbetsmiljön. En kommun kan till exempel använda E-sia Compliance för sitt arbete med arbetsmiljön på samtliga skolor, förskolor och äldreboenden.

Egenkontroll i mobil, surfplatta eller dator

Du väljer själv om du vill använda E-sia Compliance i mobilen eller på datorn. Systemet är helt webbaserat och enkelt att komma åt på ett säkert sätt oavsett var du befinner dig.

Verktyg för digital egenkontroll