Brandskydd (SBA)

Ett lagstadgat krav

SBA är lagstadgat enligt lagen om skydd mot olyckor. Den beskriver att den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet i den, är skyldiga att i skälig omfattning hålla med utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka. De ska i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga, förhindra eller begränsa skador till följd av brand. Företaget ska visa att att verksamheten genomför ett rutin-, kontroll och uppföljningsarbete.

Anpassat för din verksamhet

Rutiner och dokumentation kan skrivas som en manual där personal och myndighet på ett begripligt sätt kan se hur verksamheten arbetar med olika typer av hantering som är kopplade till det systematiska brandskyddsarbetet. Med E-sia Compliance kan du bygga verksamhetsunika system för egenkontroll anpassat efter ert arbete med brandskyddet.

Egenkontroll i mobil, surfplatta eller dator

Du väljer själv om du vill använda E-sia Compliance i mobilen eller på datorn. Systemet är helt webbaserat och enkelt att komma åt på ett säkert sätt oavsett var du befinner dig.

Verktyg för digital egenkontroll