Digital egenkontroll

Det ska vara lätt att göra rätt

Underlätta med digital egenkontroll. Egenkontroll är en viktig del av kvalitetsarbetet och inom vissa områden är det ett specificerat lagkrav. Även i de fall då det inte finns direkta myndighets- eller lagkrav så är egenkontrollen ett bra hjälpmedel för att snabbt kunna identifiera, följa  upp och åtgärda eventuella avvikelser i verksamheten.

Den egna kontrollen syftar till att förebygga avbrott och därmed skapa kontinuitet i verksamheten. Detta kan ske inom olika områden såsom livsmedelssäkerhet, arbetsmiljö, brandsäkerhet, miljö- och kvalitetsledning, certifiering eller vid krisplanering.

För kommuner, företag och andra organisationer

E-sia Compliance är anpassat för organisationer som bedriver egenkontrollarbete i sin verksamhet och som bedriver verksamhet på flera driftställen (enheter). Systemet är anpassningsbart så att varje enhets speciella behov kan tillgodoses. Samtidigt kan användare i ledande befattningar få en bra överblick över hela verksamheten och ner på enhetsnivå.

En kommun kan t.ex. använda E-sia Compliance som verktyg för digital egenkontroll för sin livsmedelssäkerhet, arbetsmiljö eller brandsäkerhet på samtliga skolor, förskolor och äldreboenden. Ansvarig personal inom respektive område får ett lättanvänt verktyg i handen för att kunna följa upp sina enheter.

Länkar om egenkontroll:
Livsmedelsverket
Socialstyrelsen

Egenkontroll i mobil, surfplatta eller dator

Du väljer själv om du vill använda E-sia Compliance i mobilen eller på datorn. Systemet är helt webbaserat och enkelt att komma åt på ett säkert sätt oavsett var du befinner dig.

Verktyg för digital egenkontroll