Livsmedels­säkerhet

Ledningen har yttersta ansvaret

Ansvaret för livsmedelssäkerheten är alltid placerat i verksamhetens högsta ledning enligt livsmedelslagstiftningen. I offentliga kök är det den kommunala nämnden som har ansvaret. I aktiebolag ligger ansvaret hos företagets styrelse och VD. I praktiken sköts arbetsuppgifterna av anställd personal. Högsta ledningen behöver se till att personalen arbetar på ett sätt som tryggar livsmedelssäkerheten. Delegationsordningar och arbetsbeskrivningar tillsammans med system för egenkontroll och internrevisioner möjliggör för högsta ledningen att visa att de tar sitt ansvar.

Bra struktur främjar tillväxt

Många livsmedelsverksamheter är små och högsta ledningen medverkar själva i den direkta verksamheten. Högsta ledningen ser direkt vad som händer och kan styra verksamheten på plats. I mindre livsmedelsverksamheter av den här typen är det framför allt certifiering enligt olika standarder som innebär krav på dokumenterad egenkontroll, till exempel IP-livsmedel, Svensk standard för livsmedelshantering i butik, FSSC 22000 och BRC. Små verksamheter med ambitioner att växa har stor egen nytta av ett strukturerat livsmedelssäkerhetsarbete i dokumenterad form.

Egenkontroll för livsmedelssäkerhet ska kunna visa att verksamheten har rutinstöd och genomför kontroll och uppföljning för sitt arbete med livsmedelssäkerheten. Rutiner och dokumentation kan skrivas som en manual, där personal och myndighet på ett begripligt sätt kan se hur verksamheten arbetar med olika typer av hantering som är kopplade till verksamheten.

Rutiner och dokumentation ska skrivas som en manual, där personal och myndighet på ett begripligt sätt kan se hur verksamheten arbetar med olika typer av hantering som är kopplade till verksamheten.

Med E-sia Compliance kan du bygga verksamhetsunika system för egenkontroll anpassat efter ert arbete med livsmedelssäkerhet, ISO 22000, FSSC 22000, IP Livsmedel eller ”Säker mat i butik” (Svensk dagligvaruhandel). En kommun kan till exempel använda E-sia compliance för sin livsmedelssäkerhet på samtliga skolor, förskolor och äldreboenden. På så sätt blir det lätt att följa upp arbetet och göra ändringar när det behövs.

Det ska vara lätt att göra rätt

Med E-sia Compliance blir det enklare att uppfylla lagkrav och förordningar för livsmedelssäkerhet. Systemet gör det enkelt att komma åt rutinbeskrivningar, checklistor och påminnelser från mobil, surfplatta eller dator oavsett var du eller din personal än befinner dig.

Bedriver du verksamhet på flera driftställen går det att ställa in vem som ska komma åt vad och E-sia Compliance ger dig både en bra översikt för verksamheten såväl övergripande som per enhet.

Egenkontroll i mobil, surfplatta eller dator

Du väljer själv om du vill använda E-sia Compliance i mobilen eller på datorn. Systemet är helt webbaserat och enkelt att komma åt på ett säkert sätt oavsett var du befinner dig.

Verktyg för digital egenkontroll