Om E-sia Compliance – Digital egenkontroll

Ett lättanvänt system för trygghet och kontroll

E-sia Compliance är ett system för digital egenkontroll som på ett enklare sätt ger stöd för efterlevnad av lagar och certifieringskrav. Systemstödet ger verksamheten effektivare kontroll och uppföljning samt säkrare användning av den dagliga hanteringen. Som användare har du åtkomst till systemet över internet på din mobil, surfplatta eller dator, oberoende var du befinner dig. Kontroller och avvikelser schemaläggs och påminnelser kan skickas ut till den användare som ska följa upp kontrollerna.

Genom möjligheten att få fram sammanställda rapporter på det som registreras, som kan användas som underlag i förbättringsarbetet, hjälper det till att minska administrationsbördan.

Basen i systemet består av funktioner för:

  • riskbedömning
  • hantering av texter och instruktioner
  • dokumenthantering
  • påminnelsehantering
  • checklistor och kontrollpunkter
  • avvikelsehantering

Behörighetssystemet reglerar åtkomsten till systemet och kontinuerliga backuper förebygger förlust av viktig information.

Egenkontroll i mobil, surfplatta eller dator

Du väljer själv om du vill använda E-sia Compliance i mobilen eller på datorn. Systemet är helt webbaserat och enkelt att komma åt på ett säkert sätt oavsett var du befinner dig.

Verktyg för digital egenkontroll