Våra fokusområden

Vår plattform E-sia Compliance kan användas för systematiskt kvalitetsarbete inom många olika områden. Däremot är vår egen kompetens bättre på vissa områden än andra och därför presenterar vi dessa områden lite mer detaljerat.

Livsmedelssäkerhet

Läs mer

Arbetsmiljö

Läs mer

Brand (SBA)

Läs mer

Egenkontroll i mobil, surfplatta eller dator

Du väljer själv om du vill använda E-sia Compliance i mobilen eller på datorn. Systemet är helt webbaserat och enkelt att komma åt på ett säkert sätt oavsett var du befinner dig.

E-sia Compliance Mobile iPhone X