Regel­­efterlevnad, standarder (ISO) och krishantering

ISO-standarder

ISO är ett certifieringsorgan som utvecklar standarder inom många olika områden. Grundtanken med ISO-standarderna är att förbättra verksamheten genom att kontinuerligt utveckla organisationens metoder och processer. Det finns flera typer av ISO certifieringar, exempelvis för kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöstyrning.

ISO 9000-serien handlar sammantaget om att företaget ska se över de interna arbetssätten för att minska kostnader och öka kvalitén och att utgå från kundernas behov.

ISO 14000-serien har syftet att förenkla för den som vill bedriva ett systematiskt och strukturerat miljöarbete.

ISO 45000-serien Syftet med standarden är att minska olyckor, arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Den förenklar företaget sätt att arbeta systematiskt med arbetsmiljön som ställer krav på psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet.

ISO är en standard som används allt mer som en kvalitetsreferens vid upphandlingsförfaranden och kan därför användas för att certifiera verksamheten.

Andra standarder och regelverk

ATEX

Omfattar ett brett område. Det kan gälla energibolag med fastbränsle, oljebränsle och/eller naturgas, snickerier, jordbruk, lackeringsföretag, pulver- och kemihantering i olika former, bensinstationer, kvarnar, skolor (kemisalar), restauranger som hanterar gasol eller annan brandfarlig gas/vätska, petrokemisk industri och andra känsliga miljöer. Regelverket gäller för alla anläggningar och arbetsplatser, såväl nya som gamla.

GDPR

Gäller den enskilda personens rätt till sina personuppgifter. Öppenhet för individens rätt att veta vilken information som sparas, för vilket ändamål och hur länge den kommer att sparas. Klarhet kring att Informationen ska vara lätt att förstå för individen. Kontroll på att få veta var informationen är lagrad om den skulle behöva rättas, kompletteras eller raderas. Att lätt kunna jämföra information med andra gemensamma register. Detta gäller all information som direkt eller indirekt kan identifiera en enskild person.

Organisationen berörs av följande frågeställning:

 • Vad hanterar vi för uppgifter, är den extra känslig, berörs den av andra lagrum?
 • Varför har vi uppgifterna och på vilken rättslig grund?
 • Är det för att uppfylla ett avtal, juridisk skyldighet, affärsintressen eller genom samtycke (frivillig).
 • Hur hanterar vi uppgifterna, hur är vår säkerhet och har vi genomfört en Konsekvens/Riskanalys för vår hantering?

Kontinuitet och kris

Sociala medier och nyhetsrapportering gör att ett krisförlopp idag går så mycket snabbare än tidigare. Med en digital krisplan ges kristeamet en chans att agera i tid och minska risken att hamna en krissituation.

Sådana händelser kan beröra:

 • Kriser som riskerar att allvarligt skada organisationen varumärke eller förtroende.
 • Kriser orsakade av smittsamma sjukdomar, olyckor eller dödsfall.
 • Kriser orsakade av naturkatastrofer, till exempel väder, översvämningar eller bränder.
 • Kriser vid kontaminering av livsmedel och dricksvatten eller stora förgiftningsolyckor.
 • Infrastrukturkriser såsom stora transportolyckor, partiella sammanbrott i elförsörjning eller telekommunikationssystemen.
 • Kriser efter attentat på vitala försörjningssystem eller på centrala samhällsorgan.
 • Kriser vid terrorattack.
 • Mediakriser

Det ska vara lätt att göra rätt

Med E-sia Compliance blir det enklare att uppfylla lagkrav, förordningar och regelverk i standarder. Systemet gör det enkelt att komma åt rutinbeskrivningar, checklistor och påminnelser från mobil, surfplatta eller dator oavsett var du eller din personal än befinner dig.

Bedriver du verksamhet på flera driftställen går det att ställa in vem som ska komma åt vad och E-sia Compliance ger dig både en bra översikt för verksamheten såväl övergripande som per enhet.

Egenkontroll i mobil, surfplatta eller dator

Du väljer själv om du vill använda E-sia Compliance i mobilen eller på datorn. Systemet är helt webbaserat och enkelt att komma åt på ett säkert sätt oavsett var du befinner dig.

Verktyg för digital egenkontroll